NARUTO SHIPPUDEN, VOL.1 , CHAPTER 6 : NOT SASUKE-KUN