NARUTO SHIPPUDEN, VOL.14 , CHAPTER 122 : UKE TSUGARETE YUKU ISHI!!