NARUTO SHIPPUDEN, VOL.4 , CHAPTER 32 : A TOOL CALLED “SHINOBI”